- Det naturliga ekologiska hantverket är min passion."
- Jag älskar trä och söker ständigt nya lösningar."

Ulrik Mangold, Lilla Nabbens Hantverksprodukter, LNH.

Responsive image

Trä Tri 3D Pussel - instruktioner/instructions

Responsive image

Steg 1 - Step 1

Responsive image

Tag den största delen och håll den i handen så att den längsta plana ytan är nedåt.

Take the biggest part and hold it in your hand with the longest flat surface pointing down.

Steg 2 - Step 2

Responsive image

Lägg i Steinmetzkroppen (tricylindern), så att den passar exakt. Titta på ådring, limfog. Vrid och vänd tills den passar.

Put the Steinmetzbody (the tri cylinder) so it fits perfectly. Pay attention to veining and glue joint, to achive fitting.

Steg 3 - Step 3

Responsive image

Lägg nu den kortaste delen på tricylindern så att den täcks helt.

Now, put the shortest part on the tri cylinder, so it is completeley covered.

Steg 4 - Step 4

Sätt en av de långa tunna delarna på plats. Se till att nederdelen är jämn. Då har du vänt delarna rätt.

Place one of the long thin parts. Be shure that the bottom of the puzzle is plane. Then you have done it correclty.

Responsive image
Responsive image

Steg 5 - Step 5

Responsive image

Lägg den korta delen som är kvar på plats.

Place the remaining short part.

Steg 6/7 - Step 6/7

Responsive image

Du är nästan färdig - de två sista delarna ger sej själva.

You are almost done - the remaining two pieces needs no further explanation.

© 2019 Lilla Nabbens Hantverksprodukter - LNH. Kontakt: lnh(at)surfia.nu - Orgnr: 5404288598. Bilder © Tina Mangold. Sitedesign: zenkert ©